Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Sodyumun (Na) Na+ iyonuna dönüşmesi:
 • İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı
 • İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri
 • İyonik ve kovalent bileşikler arasındaki farklar
 • Bağlantılı Yazılar

  07 | Bağlam

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  İyonik Bağ (Özet) : (+) Yüklü metal atomlarıyla (-) yüklü metal atomlarının birleşmesini sağlayan bağ çeşididir. İyonik bağları (+) ve (-) iyon grupları birbirini çekerek oluştururlar. İyonik bağ etkisiyle iyonik tuzlar oluşur.
  İyonik Bağ (Detay) : (+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) arasında elektriksel çekim kuvvetiyle oluşan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na), atom numarası 17 olan klor’a (Cl) 1 elektron verir. Her ikisi de kararlı hale gelir. Aralarında iyonik bağ oluşur.

  Sodyumun (Na) Na+ iyonuna dönüşmesi:

  11 elektronlu sodyum atomu 1 elektron vererek kararlı hale gelir.

  İyonik Bağ

  17 elektronlu klor atomu 1 e– alarak kararlı yapıya geçer.

  İyonik Bağ

  Sodyum ve klor atomları, arasında iyonik bağ yaparak NaCl bileşiğini oluşturur.
  Na + Cl Na+1 + Cl–1 NaCl

  İyonik bağ yaparak oluşan maddelere iyonik yapılı maddeler denir. Bir Metal ile bir ametal iyonik bileşik oluşturur.

  İyonik bileşikler oda şartlarında genellikle katı hâlde ve kristal yapıda bulunur.
  Sert ve kırılgan bir özelliğe sahiptir. İyonik kristaller katı hâlde elektrik akımını iletmez fakat sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışır ve elektrik akımını iletir.
  Yemek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir ve kristal yapıdadır.

  İyonik Bağ

  İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı

  İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar birbirini en kuvvetli şekilde çekecek bir düzen içinde dizilirler. Böyle düzenli birleşen atomlardan kristal yapı adını verdiğimiz düzgün geometrik şekiller oluşur. Yemek tuzunun kristal yapısı buna örnektir. Yemek tuzundaki (NaCl) kristal yapı, şekildeki gibidir.

  İyonik Bağ

  İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri

  1.İyonik bileşikleri oluşturan iyonlar belli bir geometrik düzen içinde dizilirler, bu yapıya iyonik kristal yapı denir.
  2.İyonik bileşikler oda sıcaklığında genellikle katı halde ve kristal yapıda bulunur.
  3.İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler.
  4.Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler.
  5.Sert ve kırılgandırlar, tel ve levha haline getirilemezler, herhangi bir zorlamada kırılırlar.
  6.İyonik bileşiklerin formüllünü yazarken

  İyonik ve kovalent bileşikler arasındaki farklar

  İyonik bir bağ durumunda atomlar, zıt yüklü iyonların çekimi ile birbirine bağlı iken, kovalent bağ durumunda atomlar, elektron paylaşımı yoluyla bağlanırlar. Kovalent bağ durumunda, her atomun etrafındaki moleküler geometri, VSEPR kuralları[1] ile belirlenirken, iyonik malzemelerde geometri, maksimum sıkıpaket kurallarını takip eder. Dolayısıyla bir bileşiğin iyonik ya da kovalent olarak sınıflandırılması vardır.